Ramailo Forum

Author Topic: पानीजहाजमा अस्पताल  (Read 163 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Solti

  • Contributor
  • Boss
  • ***
  • Posts: 571
  • Reputation: +88/-0
  • Gender: Male
  • Ramailoforum Correspondent
    • Ramailo Forum
पानीजहाजमा अस्पताल
« on: June 28, 2016, 02:35:49 PM »
पानीजहाजमा अस्पताल

बाँगलादेशको एउटा गैरसरकारी संस्थाले एउटा पानीजहाजलाई नै अस्पतालमा परिणत गरी सुदूर तटवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरुलाई स्वास्थ्य सेवा पुराउँदै आएको छ। बीबीसी रिपोर्ट (भिडियो)
Source: पानीजहाजमा अस्पताल
Get the Latest News and Information at Ramailoforum.com