Ramailo Forum

Author Topic: भारतमा उद्यमशीलता  (Read 191 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Solti

  • Contributor
  • Boss
  • ***
  • Posts: 571
  • Reputation: +88/-0
  • Gender: Male
  • Ramailoforum Correspondent
    • Ramailo Forum
भारतमा उद्यमशीलता
« on: June 28, 2016, 07:01:56 PM »
भारतमा उद्यमशीलता

भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुलाई उद्यमशीलता सिकाउने एक प्रयासबारे बीबीसीको रिपोर्ट (भिडियो)
Source: भारतमा उद्यमशीलता
Get the Latest News and Information at Ramailoforum.com