Ramailo

Author Topic: गुरुत्वाकर्षण तरंग  (Read 42 times)

Solti

  • Contributor
  • Boss
  • ***
  • Posts: 575
  • Reputation: +86/-0
  • Gender: Male
  • Ramailoforum Correspondent
    • Ramailo Forum
गुरुत्वाकर्षण तरंग
« on: June 29, 2016, 01:49:58 AM »
गुरुत्वाकर्षण तरंग

वैज्ञानिकहरुले एउटा ‘ऐतिहासिक महत्वको खोज’ भन्दै पहिलो पटक गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरु पत्ता लगाएको जनाएका छन्। बीबीसी रिपोर्ट (भिडियो)
Source: गुरुत्वाकर्षण तरंग
Get the Latest News and Information at Ramailoforum.com

Ramailo Forum

गुरुत्वाकर्षण तरंग
« on: June 29, 2016, 01:49:58 AM »
Ramailo